Làm sổ đỏ cho đất dưới 30m2 như thế nào?

Như vậy, những thửa đất đã hình thành (người dân đã mua hoặc tách thửa có diện tích dưới 30m2) trước ngày Quyết định 58/QĐ-UBND

Hà Nội đã có quyết định không cấp sổ đỏ cho diện tích .

Tuy nhiên, tại mục 4, Điều 3 của Quyết định 58/QĐ-UBND TP Hà Nội còn quy định: Nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì người sử dụng đất vẫn được cấp sổ đỏ (trừ các trường hợp là thửa đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch Nhà nước giao đất; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định (nhỏ hơn 30m2). Những thửa đất dưới 30m2 đã mua bán trao tay trước ngày 9-4-2009 cũng bị coi là chưa hình thành.

Như vậy, những thửa đất đã hình thành (người dân đã mua hoặc tách thửa có diện tích dưới 30m2) trước ngày Quyết định 58/QĐ-UBND có hiệu lực, vẫn được cấp sổ đỏ bình thường. Cùng với những thửa đất đã được hình thành còn có rất nhiều trường hợp như được giao 1 thửa đất độc lập; được thanh lý nhà ở tập thể; được mua nhà theo NĐ 61/CP mà chỉ có diện tích dưới 30m2 trước ngày Quyết định 58/QĐ-UBND có hiệu lực được coi là trường hợp đã ở ổn định, lâu dài thì vẫn được cấp sổ đỏ. Đối với những thửa đất ở những nơi thuộc dự án GPMB sau khi Nhà nước lấy đất, còn lại diện tích quá nhỏ không đủ xây dựng thì Nhà nước sẽ thu hồi nốt, hoặc cho phép người dân giữ lại nhưng phải ghép hoặc chuyển nhượng cho hộ liền kề thành một thửa đất mới có diện tích từ 30m2 trở lên, mới được cấp sổ đỏ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *